ประธานวิปฝ่ายค้าน ไม่กังวลพรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอโหวตอิสระ

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 10:57 น.

Views

22 สิงหาคม 2562 นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า แม้พรรคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะขอโหวตอิสระในบางมติ ก็เชื่อว่า จะไม่กระทบการทำงานของฝ่ายค้านทั้งหมด เพราะทุกพรรคมีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้า และไม่ใช่แค่เฉพาะพรรคเศรษฐกิจใหม่เท่านั้น ทุกๆ พรรคก็สามารถโหวตอิสระได้ หากมีการพูดคุยถึงเหตุและผลซึ่งกันและกัน แต่เชื่อว่า ถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ เช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือการพิจารณางบประมาณ เป้าหมายของฝ่ายค้านจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ออกมาแถลงว่า พรรคฝ่ายค้านไม่ให้ความสำคัญเรื่องปากท้องประชาชนนั้น ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ที่ผ่านมามีการแบ่งตั้งกระทู้ในแต่ละสัปดาห์ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของประชาชนเสมอ แต่ สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ อาจยังใหม่อยู่กับระบบเรื่องของสภา จึงไม่เข้าใจว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คือหน้าที่ของรัฐบาล ฝ่ายค้านมีหน้าที่แค่ชี้แนะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ทุกคนจะยังคงทำตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ซึ่ง สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่เอง แม้จะปัญหาเรื่องเอกภาพอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคยมีใครโหวตออกนอกลู่นอกทาง หรือสวนมติของพรรค

Tag : วิปฝ่ายค้าน พรรคเศรษฐกิจใหม่ สุทิน คลังแสง