News

วิรัช เผย รอเคาะวันพิจารณาญัตติฝ่ายค้านกรณีถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ

22 สิงหาคม 2562 นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เผยว่า ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติของฝ่ายค้าน กรณีคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ไม่ครบ และไม่ชี้แจงงบประมาณในการแถลงนโยบายที่ผ่านมานั้น จะสามารถเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ หากฝ่ายค้านถามรัฐมนตรีคนใด รัฐมนตรีคนนั้น ก็น่าจะมาเป็นผู้ตอบ แต่หากฝ่ายค้านถามนายกรัฐมนตรีโดยตรง ก็คิดว่า นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นผู้ตอบเอง อีกทั้ง ฝ่ายรัฐบาล จะดูการอภิปราย หากเป็นไปตามข้อบังคับ ก็จะรอฟัง แต่หากขัดระเบียบข้อบังคับ ก็อาจจะต้องทักท้วง

นายวิรัช ยังได้เผยถึงกรอบระยะเวลาในการอภิปรายอีก ว่า จะใช้เวลาการอภิปรายเรื่องดังกล่าวเพียงแค่วันเดียว ตั้งแต่ 9.00 น. ถึงช่วงเย็น ๆ ก็น่าจะพอ อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ส่วนจะกำหนดเป็นวันใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อาจจะเป็นวันพุธ หรือวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประชุมสภาฯ ตามปกติ หรืออาจจะเป็นวันศุกร์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

นายวิรัช ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ว่า วันนี้ การพิจารณาเริ่มที่ ข้อ 90 เรื่องกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ซึ่งมีความคิดเห็นอย่างหลากหลาย แม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐ พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก็คงปล่อยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกัน โดยส่วนตัว อยากพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังยืดเยื้อ ยังมีข้อบังคับข้อที่ 156 เรื่องการตั้งกระทู้ถาม ที่จะต้องมีการพิจารณาถกเถียงกันหลากหลาย และใช้เวลาในการปรับแก้ไข อยากให้จบภายในวันนี้ จะได้ตั้งกรรมาธิการให้แล้วเสร็จเสียที