News

เป็นไปตามกลไกตลาด! ข้าวเหนียวราคาเพิ่มสูงขึ้น 20 บาท ใน 2 สัปดาห์ที่เชียงใหม่

ที่ตลาดต้นพยอม ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เช้าวันนี้ ราคาข้าวเหนียวนึ่งสุกอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม จากเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ขายอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม โดยปรับขึ้นราคาสัปดาห์ละ 10 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก

พ่อค้าข้าวสารในตลาดต้นพยอม ชี้แจงว่า ราคาขายข้าวเหนียวช่วงนี้ มีการปรับขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน่าจะมาจากพ่อค้าชาวจีน เข้ามากว้านซื้อข้าวเหนียวเพื่อไปบริโภค

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ราคาข้าวเหนียวที่ขึ้นในช่วงนี้เป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัญหาภัยแล้ง และในช่วงเดือนหน้าสถานการณ์ราคาข้าวเหนียวน่าจะดีขึ้น เพราะข้าวเหนียวของจังหวัดเชียงใหม่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนหน้า