News

ควันไฟจากป่าแอมะซอนทำท้องฟ้าเหนือนครเซาเปาโลมืดมัวในตอนกลางวันแสกๆ

ควันไฟจากไฟป่าที่ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างในป่าแอมะซอน บวกกับสภาพอากาศที่กำลังหนาวเย็น ทำให้ท้องฟ้าเหนือนครเซาเปาโลกของบราซิลมืดลงจนดูกับเป็นช่วงใกล้ค่่ำ ทั้งๆที่ยังเป็นเวลากลางวัน

ป่าดิบแอมะซอนถูกขนานนามว่าเป็นปอดของโลก เพราะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ช่วงหลังๆพื้นที่ป่าถูกทำลายลงมาก เพราะเกิดไฟป่าในปีนี้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 84 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นแล้วถึง 74,155 ครั้งสูงเป็นสถิติ และควันจากไฟป่าที่ลอยมาบวกกับสภาพอากาศที่กำลังหนาวเย็นทำให้ ท้องฟ้าเหนือนครเซาเปาโลของบราซิลดูมืดลงราวกับเป็นช่วงโพล้เพล้ใกล้ค่ำ ทั้งๆที่ยังเป็นเวลากลางวัน
ไฟป่าที่เกิดขึ้นทำให้ ประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนาโร ของบราซิล ถูกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโจมตีว่าให้การสนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า และการแผ้วถางป่าเพื่อนำพื้นที่มาใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม