News

ชวนเข้าชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีรวบรัดเลือกนายกฯแล้ว

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าชี้แจงกรณีถูกร้องเรียนว่ารวบรัดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว คาดในวันที่ 27 สิงหาคมนี้จะได้ข้อสรุป พร้อมกับกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถูกร้องว่าถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน  ว่าจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยว่า ขณะนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งคำชี้แจงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. มีการรวบรัดขั้นตอนเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสองหรือไม่ มายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินในการประชุมวันที่ 27 ส.ค. นี้

ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย โดยขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีอยู่ และคาดว่าในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่ 27 ส.ค. จะมีข้อสรุปในทั้งสองประเด็นว่าผู้ตรวจจะมีความเห็นอย่างไร

ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นหลักการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่แล้ว  เพราะถ้าจะไปคิดเองโดยพลการไม่ถามไถ่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะทำให้ผู้ตรวจฯละเลยบางประเด็นไปอีกทั้งบางประเด็นก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่รอบคอบเป็นธรรมกับผู้กล่าวหา

นายรักษเกชา ยอมรับว่า พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ยังได้มีหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่า กกต.ใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ กรณีมีมติไม่นับบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้าโดยมายื่นสำนักงานในช่วงต้นสัปดาห์ ทางสำนักงานฯก็จะมีการสรุปข้อเท็จจริงเสนอที่ประชุมผู้ตรวจฯพิจารณาต่อไป

สำหรับคำร้องดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เห็นว่า มาตรา 114 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ให้อำนาจ กกต.ไม่นับคะแนนได้ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม  หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว  หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อนจนควรเชื่อได้ว่า มีความไม่สุจริตเที่ยงธรรมเกิดขึ้นเท่านั้น การที่ กกต.มีมติไม่นับบัตรนิวซีแลนด์ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการเลือกตั้ง 24 มี.ค.ที่ผ่านมา มีข้อมูลจากสื่อและคลิปต่างๆ ว่าในการเลือกตั้งนอกราชฯ พรรคเสรีรวมไทยและพรรคอนาคตใหม่มีคะแนนนำพรรคการเมืองอื่นๆ ดังนั้นหากนำบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์มานับ จะทำให้พรรคเสรีรวมไทยได้รับคะแนนเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้ กกต. นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ และให้นำคะแนนที่ได้รับจากการนับ มาใช้ในการคำนวณหาจำนวน สส.ให้แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยต่อไปด้วย