News

คลัง - ททท.ผุดไอเดีย หยุดงานเที่ยว 2 วัน ไม่นับเป็น วันลา

22 สิงหาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนมาตรกรกระตุ้นการท่องเที่ยว ว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา การลาเพื่อท่องเที่ยว 2 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อยืดระยะเวลาท่องเที่ยวปลายปีนี้ได้นานขึ้น นอกจากนี้ จะประสานภาคเอกชนในการจัดโพรโมชันส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี เช่น ราคาที่พัก 100 บาทต่อคืน และการลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นตลาด

ด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการเงิน หรือ สศค. กล่าวว่า ผู้ต้องการรับสิทธิ์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ต้องลงทะเบียน ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดรับลงเทียน และต้องใช้สิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน 1,000 จากนั้นจะคืนเงินผ่านแอปพลิเคชัน อีก 15% ของเงินใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 30,000 บาท กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคน ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ต้องดึงสิทธิ์ไปให้คนลงทะเบียนสำรองเอาไว้ต่อไป