สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ต้นตอข้าวเหนียวขาดแคลน ราคาพุ่ง

ราคาข้าวเหนียวที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังกระทบทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค หลายกระแสชี้เกิดจากการส่งออกที่มากเกินไป ต้นตอของข้าวเหนียวขาดตลาดจนทำให้ราคาพุ่งสูง เกิดจากอะไร ติดตามจากรายงาน

นี่คือสาเหตุสำคัญ ที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวของไทยหายวูบไป พื้นที่นากว่า 600,000 ไร่ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ข้าวต้องยืนต้นตาย หรือหากรอด คุณภาพที่ได้ก็ไม่สู้ดีนัก ผนวกกับทุกวันนี้ชาวนาหันไปปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นมากขึ้น จนพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวลดลง กระทั่งไม่เหลือพอที่จะแบ่งขายได้

ขณะที่ผู้ส่งออก ย้ำชัดว่า ราคาข้าวเหนียวที่พุ่งสูงขึ้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกว้านซื้อจากต่างประเทศ หรือไทยส่งออกมากเกินไป โดยการส่งออกข้าวเหนียวไทยมีสัดส่วนเพียง 10% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด ที่สำคัญช่วงระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา ยอดส่งออกข้าวเหนียวไทยลดไปกว่า 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

กระทบเป็นห่วงโซ่ ข้าวเหนียวไทยในตลาดขาดแคลน ทำให้ราคาขายปรับสูงขึ้นกว่า 1 เท่าตัว

ผู้ค้าเองต้องเร่งปรับตัวให้อยู่รอด ที่ทำได้ก็ทั้งลดปริมาณสินค้าลง เพื่อขายราคาเดิม บางคนตัดสินใจขึ้นราคา หวังเพียงลูกค้าจะเข้าใจ

สถานการณ์ข้าวเหนียวแพง บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และสัดส่วนการผลิตข้าวที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ภาพเดิม ๆ กำลังหวนกลับมา ราคาข้าวชนิดไหนดี ก็แห่ขยายพื้นที่ปลูก รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา ทั้งหมดทำได้เพียงตั้งรับ และปรับตัว เพื่อความอยู่รอด