News

รายงานพิเศษ : เผยต้นตอข้าวเหนียวขาดแคลน ราคาพุ่ง ผลกระทบภัยแล้ง

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวของไทย หายวูบไปจากพื้นที่นากว่า 600,000 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ข้าวยืนต้นตาย หรือหากรอดคุณภาพที่ได้ก็ไม่สู้ดีนัก ผนวกกับทุกวันนี้ชาวนาหันไปปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นมากขึ้นจนพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวลดลงกระทั่งไม่เหลือพอที่จะแบ่งขายได้

ขณะที่ผู้ส่งออกย้ำชัดว่าราคาข้าวเหนียวที่พุ่งสูงขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกว้านซื้อจากต่างประเทศหรือไทยส่งออกมากเกินไป โดยการส่งออกข้าวเหนียวไทย มีสัดส่วนเพียง 10% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด ที่สำคัญช่วงระยะเวลา 7 ที่ผ่านมา ยอดส่งออกข้าวเหนียวไทย ลดไปกว่า 32 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทบเป็นห่วงโซ่ ข้าวเหนียวในตลาดขาดแคลนทำให้ราคาขายปรับสูงขึ้นกว่า 1 เท่าตัว

ผู้ค้าเองต้องเร่งปรับตัวให้อยู่รอด ที่ทำได้ก็ทั้งลดปริมาณสินค้าลง เพื่อขายราคาเดิม บางคนตัดสินใจขึ้นราคาหวังเพียงลูกค้าจะเข้าใจ

สถานการณ์ข้าวเหนียวแพง บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และสัดส่วนการผลิตข้าวที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ภาพเดิมๆ กำลังหวนกลับมา ราคาข้าวชนิดไหนดีก็แห่ขยายพื้นที่ปลูก รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา ทั้งหมดทำได้เพียงตั้งรับและปรับตัว เพื่อความอยู่รอด