เตรียมขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่เดิมอีก 3 เดือน

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 10:47 น.

Views

23 สิงหาคม 2562 ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2 เรื่อง คือการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะต้องนำมติ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน หลังจากที่การใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จะสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายนนี้ เพื่อให้เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และที่ประชุมจะพิจารณา หลักการในการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในบางอำเภอเพิ่มเติม แต่เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 แทน คาดว่าจะเป็น อำเภอ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ อาจจะติดตาม การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2551 หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯที่ผ่านมาได้หารือและมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป ซึ่งถือเป็นมาตรการในเชิงบวกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อช่วยสนับสนุน การปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

Tag : พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.ความมั่นคง