คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบถนน คสล.พังแต่ไม่ซ่อม ตอนที่ 2

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ถนน คสล. ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ 1 บ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ถึงความเดือดร้อนจากโครงการนี้ ซึ่งขอสนับสนุนจากภาครัฐผ่านผู้ใหญ่บ้าน แต่เปิดใช้งานเพียง 6 เดือน ถนนพังเสียหาย แจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รับการแก้ไข นับตั้งแต่ที่ทำปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
    
จากการตรวจสอบถนนระยะทาง 2,800 เมตร ค่าก่อสร้างเกือบ 10 ล้านบาท พบว่าพังเสียหายเกือบตลอดทั้งโครงการตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

อดีตผู้ว่า สตง. ยังให้ข้อแนะนำว่าถนนโครงการนี้แม้หมดระยะประกันคุณภาพถนน 2 ปีแล้ว แต่ยังใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินคดีได้ เพราะงานก่อสร้างไม่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่จึงตรวจรับไม่ได้

ขณะที่นายอำเภอหนองปรือ ชี้แจงว่าถนนโครงการนี้จัดทำปี 2555-2556 โดยจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามทำสัญญาจ้างเอกชน ส่วนเจ้าหน้าที่อำเภอหนองปรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นแค่กรรมการตรวจการจ้างงาน ขณะนี้ยังไม่มีการคืนหลักประกันสัญญาให้เอกชน

การตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. โครงการนี้ หากมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาเมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือ เงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7