ศาลปกครองกลางตีตก คำร้อง คค.-รฟท.รื้อคดีโฮปเวลล์

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16:55 น.

Views

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอของ ก.คมนาคม-รฟท.ที่ขอให้พิจารณา คดีค่าโง่โฮปเวลล์ 1.2 หมื่นล้านใหม่ ชี้พยานหลักฐานที่เสนอไม่ใหม่ ซ้ำเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิพากษาคดี -ผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์รับพิจารณา

23 สิงหาคม 2562 ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และ การรถไฟฯ จ่าย 12,000 ล้านบาท แก่ บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อชดเชยการบอกเลิกสัญญาตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

โดย กระทรวงคมนาคม และ การรถไฟฯ อ้างการยื่นร้องขอให้พิจารณาคดีในครั้งนี้ ว่า ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน  ซึ่งหากได้พยานหลักฐานใหม่ จะนำเสนอศาลปกครองสูงสุดต่อไป ทั้งโต้แย้งเรื่องความสามารถในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศของผู้คัดค้านในขณะเข้าทำสัญญาพิพาท รวมทั้งอ้างว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดมิได้ย้อนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี ถือว่า เป็นข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรม

ศาลปกครองปกครองให้เหตุผลไม่รับคำขอว่า คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาพิพากษาชี้ขาดคดีต่อไปได้ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาพิพากษาคดี จึงไม่ถือว่ามีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม ส่วนข้อโต้แย้งเรื่องความสามารถของผู้คัดค้านในขณะเข้าทำสัญญาว่าเป็นการดำเนินการของคนต่างด้าวนั้น เอกสารหลักฐานดังกล่าวมิได้เป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นใหม่ อันมีผลทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ทั้งในขณะที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นี้ผู้ร้องทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานที่จะนำเสนอต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นพยานหลักฐานใหม่อันมีผลทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ คำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา

Tag : ศาลปกครองกลาง โฮปเวลล์