ก.คลัง หารือขยายเวลา VAT 7% ต่อไปอีก

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

กระทรวงการคลัง เตรียมหารือหลายฝ่าย ขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ต่อไปอีก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ว่ากระทรวงการคลังเตรียมหารือกับหลายฝ่าย เรื่องการขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 7% ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ ต่อไปอีก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
                 
ส่วนการหารือกับ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่มีอยู่ 600,000 ล้านบาท ออกมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ได้ "ถังแตก" และยังไม่ได้ข้อสรุปจำนวนเงินที่จะนำออกมาใช้ แต่ปกติ อปท.ก็ใช้เงินนี้อยู่แล้ว เพียงแต่กระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
            
สำหรับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้มอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปศึกษาแนวทางดูแลประชาชนเชิงพื้นที่ หรือระดับฐานรากทั่วประเทศ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะลงทะเบียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายครอบครัว
             
ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ว่าจะมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ แก้ปัญหาความยากจนให้สอดคล้องกับพื้นที่ และความต้องการของบุคคล
              
โดยยอมรับว่า ความเหลื่อมล้ำยังเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่เศรษฐกิจเข้มแข็งที่มีความพร้อมสูง มี 29 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่อีอีซี และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ มีผู้มีรายได้น้อย 1 ใน 3 ขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจอ่อนแอมีความพร้อมต่ำมาก มีถึง 32 จังหวัด และมีผู้มีรายได้น้อยมากกว่า 50%

Tag : กระทรวงการคลัง VAT 7% ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม