ข่าวภาคค่ำ

ขนส่งฯ ขยายเวลาเปลี่ยนรถตู้โดยสารใน กทม. 180 วัน

กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาให้รถตู้โดยสารในกรุงเทพ ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสได้ ภายใน 180 วัน หลังจากครบกำหนดวันสิ้นอายุใช้งาน 1 ตุลาคมนี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ ในทุกมิติอย่างรอบคอบที่สุด ตามที่กระทรวงคมนาคม มีนโยบายขยายเวลาให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ตามความสมัครใจ

โดยจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ล่าสุด เห็นชอบให้รถตู้หมวด 1 และหมวด 4 ที่วิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ขยายเวลาได้อีก 180 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากครบอายุการใช้งาน จะเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก หรือจะเปลี่ยนรถตู้ใหม่ก็ได้

ส่วนกลุ่มรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรขึ้นไป ยืนยันตามมติเดิม โดยเมื่อรถครบอายุการใช้งาน 10 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กทันที

โดยขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นในทุกประเด็นของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง