News

เปิดภาพล่าสุดไฟป่าแอมะซอนลุกลามอย่างหนัก

นายสเตฟาน ดูจาริก ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ แถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ป่า "แอมะซอน" ในประเทศบราซิล ที่เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 72,843 จุดและลุกลามเข้าสู่ประเทศเปรู, ปารากวัยและโบลิเลีย ว่า ป่าไม้มีความสำคัญต่อสุขภาพของโลกทั้งใบ ประชาคมระหว่างประเทศ ควรตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ทั้งป่าแอมะซอน, ป่าในลุ่มน้ำคองโกและป่าในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเปรียบเสมือนปอดของโลก

ด้านนายอันโตนิโอ วอล์กเกอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรของชิลี ประกาศเสนอความช่วยเหลือแก่บราซิล ในการต่อกรกับไฟป่า พร้อมระบุว่า ชิลีมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและผู้พิทักษ์ป่าที่มีความสามารถพร้อมเข้าช่วยเหลือทุกเมื่อ
ขณะเดียวกันประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เยอรมนี, สเปนและเดนมาร์ก ออกมาร่วมขบวนเดินประท้วง พร้อมชูป้ายข้อความ โจมตีรัฐบาลบราซิลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการจัดการควบคุมไฟป่า รวมถึงนโยบายที่อนุญาตให้ชาวนาชาวไร่แผ้วถางป่า เพื่อทำการเกษตรมากขึ้น