ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : วัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งดถุงพลาสติก จ.ลำพูน

ขึ้นไปที่จังหวัดลำพูน เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง วัดกับชุมชน ร่วมกันลดปัญหาขยะพลาสติก โดยใช้รถเข็นตู้กับข้าวออกรับบิณฑบาต จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

สำหรับชาวบ้านในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน การออกบิณฑบาตพร้อมรถเข็นของพระวัดป่าบุก เป็นเรื่องธรรมดา เพราะทำกันมากว่า 20 ปี นอกจากจะทำให้ใส่กับข้าวได้มากแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการใช้โฟม และถุงพลาสติกอีกด้วย

ไม่ใช่เฉพาะรถเข็นตู้กับข้าว ทางวัดรวมทั้งชุมชน ยังมีการคัดแยกขยะอย่างมีระบบ ที่สำคัญชุมชนแห่งนี้ไม่มีการเผาขยะ ไม่สร้างมลพิษให้กับอากาศ