News

28 สิงหาคมนี้ กรมบัญชีกลางเปิดรับร้านค้า ผู้ประกอบการ ร่วมมาตรการ ชิม ช้อป ใช้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ จะเริ่มเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมไปถึงร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าที่มีเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือ EDC (Electronic Data Capture) ที่สนใจ เข้าร่วมมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" ส่งเสริมการท่องเที่ยวหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ผู้สนใจสามารถเตรียมเอกสาร และสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด สำหรับส่วนกลาง ยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายนนี้ และเตรียมเปิดรับสมัครตามจุดให้บริการ One Stop Service ด้วย โดยจะแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน อีกครั้ง

สำหรับประชาชนที่จะขอรับสิทสิทธิ์ เงินท่องเที่ยว 1,000 บาท และรับเงินคืน 15% จากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายนนี้

ด้าน นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ขณะที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งระดมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี โดยล่าสุดได้ผลักดันการท่องเที่ยวภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและภาคราชการ จัดโปรแกรมวันเดย์ทริป 2 ชุมชนเสน่ห์เมืองเพชร ชมธรรมชาติ ตาลโตนดถ้ำรงค์ สัมผัสชุมชนเก่าริมน้ำเพชร เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง