ทช. ถอดบทเรียน 2 พะยูนน้อย ทำแผนดูแล

วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมหารือกับสัตวแพทย์ที่ได้ร่วมดูแลรักษาพะยูนน้อย มาเรียม-ยามีล ถอดบทเรียน จัดทำเป็นมาตรการดูแลพะยูน และสัตว์ทะเลเกยตื้นให้รอดชีวิต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ทช. กล่าวว่า สัปดาห์นี้จะได้หารือกับกลุ่มสัตวแพทย์ ผู้ดูแลรักษาพยาบาล สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล นำโดย สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถอดบทเรียนจากการดูแลทั้งมาเรียม และยามีล มาสู่มาตรการอนุบาลพะยูน และสัตว์ทะเลเกยตื้นให้อยู่รอด แข็งแรง และกลับออกสู่ท้องทะเล ซึ่งจะอยู่ใน "มาเรียมโปรเจ็กต์" แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติด้วย

สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ทช.จะขยายการวางทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำ ที่จะดักและกั้นขวางไม่ให้ขยะถุงพลาสติกและโฟมไหลลงสู่ทะเล ซึ่งตอนนี้วางทุ่นกักขยะได้ 10-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น บริเวณปากแม่น้ำสายสำคัญ ๆ และพื้นที่ภาคตะวันออก อาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน และ ทช. ออกแบบแพดักขยะมาวางเป็นแนวด้วยก็ช่วยได้ แต่ก็ยังเป็นปลายเหตุ สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน

Tag : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พะยูนมาเรียม พะยูนยามีล พะยูน สัตว์ทะเลเกยตื้น ขยะในทะเล มาเรียมโปรเจ็กต์