ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : พบขยะเกลื่อนแม่น้ำ

หลายหน่วยงานเริ่มตื่นตัว รณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับท้องถิ่นเก็บขยะในแม่น้ำ หลังพบขยะลอยเกลื่อน ติดตามจากรายงาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญ นำร่องจัดทีมนักศึกษาลงพื้นที่แม่น้ำนครนายก ปลูกจิตสำนึกชาวบ้านเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

นักศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน ลงเรือ ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ในระยะทาง 3 กิโลเมตร เก็บขยะได้กว่า 200 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องตื่นตัว หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่าให้ทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์