เตรียมปรับหลักเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่พบผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำเงินในบัตรไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือนำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงเตรียมศึกษาการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรายการสินค้าให้มีความเหมาะสมมาก โดยอาจให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการตรงจุดมากที่สุด คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้สูงวัย หรือออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละราย

พร้อมยืนยันการเติมเงินเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็น เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลทั้งหมดว่าใครรับเงินไปใช้จ่ายที่ใดบ้างแต่จากข้อมูลเดิม พบว่าเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ ส่วนการใช้จ่ายส่วนมากยังตรงตามวัตถุประสงค์ คือการใช้อุปโภค บริโภคที่เป็นค่าครองชีพเท่าที่จำเป็น

Tag : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ