News

ภัยแล้งโคราชวิกฤต 57 หมู่บ้าน คาดพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 2 ล้านไร่

นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลให้ขณะนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว จำนวน 57 หมู่บ้าน ใน 35 ตำบล 15 อำเภอ ซึ่งทาง ปภ.จังหวัดนครราชสีมา กำลังเร่งให้การช่วยเหลือ โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา ช่วยบินทำฝนหลวงทุกวัน

ส่วนพื้นที่การเกษตร ใน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 6,415,047 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3,564,757 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 718,094 ไร่ มันสำปะหลัง 1,439,075 ไร่ และอ้อยโรงงาน 693,121 ไร่ แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ขณะนี้คาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2,059,298 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1,595,731 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 231,284 ไร่ มันสำปะหลัง 42,562 ไร่ และอ้อยโรงงาน 53,100 ไร่ ซึ่งทาง ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอให้ทางนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับทราบแล้ว และเตรียมดำเนินการช่วยเหลือต่อไป