News

อีสานฝนตกหนัก เตือนระวังน้ำท่วม

แม้สถานการณ์น้ำหลาก เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย นครพนม สกลนคร และบุรีรัมย์ จะคลี่คลายลง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำหลากเข้าท่วมอีกครั้ง เนื่องจากในพื้นที่ยังมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่และคาดว่าจะตกลงมาอีกช่วงเย็นวันนี้ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางระบายน้ำให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่แล้ว ขณะที่บางจุด เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ส่วนที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ยังมีน้ำท่วมขัง ตามถนนเข้าหมู่บ้านชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ

ทั้งนี้ฝนที่ตกหนักในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำท่วมขัง ชาวนาและชาวสวนเริ่มมั่นใจ และตัดสินใจลงมือเพาะปลูกอีกครั้ง
          
ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้เพิ่มขึ้น หลังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากถึง 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 565 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางกรมชลประทานยังต้องระบายน้ำออกเพียงวันละ  1,600,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศก่อน

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แม้สัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำกักเก็บยังต่ำกว่าเกณฑ์และต้องใช้น้ำก้นเขื่อนอยู่ จึงต้องระบายน้ำวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิเหลือน้ำใช้การเพียง 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ฝนหลวง นำเครื่องบินเกษตรและเครื่องบินลำเลียงจากกองทัพอากาศ ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่อำเภอโนนสูง เนื่องจากพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ต้นข้าวยืนต้นตายเกือบ 300,000 ไร่ เขื่อนลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำแซะ เริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง