News

พาณิชย์งัดมาตรการโหด ปรับแสนสี่ ผู้ค้าขายข้าวเหนียวแพงเกินจริง

26 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ หลังข้าวเหนียวขยับปรับขึ้นราคาว่า การไม่รายงานสต็อก หรือรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับ โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการกักตุนก็จะจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งเป็นกระบวนการที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดติดตาม โดยได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจำหน่ายข้าวเหนียว หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบ

ส่วนเรื่องการออกมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ได้หารือกับอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์แล้ว จะรีบหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจะหาลู่ทางว่าสามารถที่จะทำข้าวเหนียวออกจำหน่ายในราคาพิเศษได้หรือไม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภคขณะนี้