News

กกต.มีมติให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพตามที่ขอ

26 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เห็นชอบให้พรรคประชาชนปฏิรูปที่มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นหัวหน้าพรรค สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง  ตรวจสอบคำร้อง และหลักฐานต่างๆ แล้ว  และหลังจาก ประกาศในราชกิจจาฯแล้ว การสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูป จะมีผลโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ กกต.ไม่ได้พิจารณาประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง ในสังคมขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมพรรคการเมือง หรือไม่ และถือเป็นการหนีหารหลุด สส.หรือไม่หากในอนาคต กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่และต้องมีการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อใหม่ โดยเห็นว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ไม่มีคำร้อง  ขณะเดียวกันกฎหมายพรรคการเมือง ก็ไม่มีบทบัญญัติให้ กกต.ไม่ดำเนินการตามที่พรรคร้องขอได้