สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : กระแส มาเรียม ปลุกเยาวชนงดทิ้งขยะลงทะเล

กระแสมาเรียม พะยูนตายด้วยขยะพลาสติก ทำให้กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ทั้งไทยและต่างชาติ ออกมาปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ ไม่ทำลายโลก ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ติดดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

ขยะ ขวด และถุงพลาสติก ที่ลอยเกลื่อนริมชายหาดบางกระเจ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ หลังถูกคลื่นซัดขึ้นมา จนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแทบมองไม่เห็นผิวดิน แม้จะมีกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เข้ามาเก็บขยะไปทิ้งอยู่บ่อยครั้ง ทว่าขยะเหล่านี้ก็ยังถูกคลื่นซัดขึ้นมา และพบว่ามีจำนวนมากไหลลงทะเล กลายเป็นปัญหากระทบสิ่งแวดล้อม และสัตว์น้ำทะเล อย่างมาเรียม และลูกพะยูน ที่ต้องสังเวยชีวิตด้วยขยะพลาสติก

กลายเป็นแรงผลักดันให้เหล่าเหล่าจิตอาสากลุ่ม Trash Hero Bangkok ร่วมกับนักศึกษาหลายสถาบัน ทั้งไทย และชาวต่างชาติหลายประเทศ ได้รวมตัวกันกว่า 300 คน ร่วมเก็บขยะ เพื่อคัดแยกนำกลับไปใช้ใหม่ หลังจากพบว่าประเทศไทยเป็นกลุ่มที่นำเข้าขยะพลาสติกสูงสุดในโลก จึงต้องการสร้างจิตสำนึกของคน เพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น แม้จะเป็นการทิ้งขยะลงถังถูกที่ แต่ขยะส่วนมากก็ไม่ได้นำกลับไปรีไซเคิล ทำให้กลายเป็นปัญหาซ้ำอีก และพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของขยะในทะเลมาจากบนบก นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทย ยังถูกจัดอันดับทิ้งขยะลงทะเลเป็นลำดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย

การรวมกลุ่มเก็บขยะครั้งนี้ แม้เป็นเพียงขยะเพียงส่วนน้อย แต่เป็นการร่วมสร้างจิตสำนึก และจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นแรงผลักดันให้กับประชาชนหันมาช่วยกันลดขยะ