100 ข่าว เล่าเรื่อง เปิดชีวิต แจ็ค ฟินิกซ์ ความสำเร็จที่สร้างด้วยสองมือ

วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 10:21 น.

Views

หลายคนที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิต ต้องต่อสู้กับอุปสรรค กว่าจะผ่านมายืนในจุดที่ทุกคนมองเห็นได้ เช่นเดียวกับเธอคนนี้ "แจ็ค ฟินิกซ์" ที่ชีวิต ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุกลาบ แต่เธอฟันฝ่าอุปสรรคและนำบทเรียนในชิวติมาปรับใช้ จนกลายมาเป็นคนที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ ติดตามใน 100 ข่าว เล่าเรื่อง

Tag : 100 ข่าว เล่าเรื่อง แจ็ค ฟินิกซ์