News

ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนักศึกษาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายกฯถวายสัตย์

ผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกคำร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เหตุการถวายสัตย์เป็น"การกระทำ" มิใช่กฎหมาย ไม่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ แต่คำร้องของ นายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน อาจมีปัญหาความชอบธรรมถือว่าอาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมพิจารณาคำร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และนายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ที่ขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยว่า นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาเห็นว่า เป็นเรื่องของการกระทำตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่บทบัญญัติของกฎหมาย  จึงไม่มีประเด็นที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาต่อไปว่า ถ้อยคำในการถวายสัตย์ มีปัญหาความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาต่อและไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รวมทั้งไม่จำเป็นต้องยื่นให้ศาลปกครองพิจารณา จากคำร้องดังกล่าว มิได้อยู่ในอำนาจในการพิพากษาของศาลปกครอง

แต่กรณีคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่ได้ยื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาประเด็นเดียวกัน แต่มีความเห็นเพิ่มว่านอกจากนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน อาจขัดรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีผลทำให้การกระทำในเวลาต่อมาของรัฐบาล คือการตั้งคณะรัฐมนตรี การแถลงนโยบาย การโยกย้ายข้าราชการเป็นโมฆะไปด้วยนั้น อาจมีปัญหาความชอบธรรม ในเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้ จึงยื่นคำร้องพร้อมด้วยความเห็นส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ส่วนคำร้องของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.พรรคเสรีรวมไทย ที่ยื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการรวบรัดขั้นตอนเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า การกระทำของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว ไม่ได้มีลักษณะละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้อง จึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่อง