News

ศรีสุวรรณ ไม่จบปมถวายสัตย์ฯ จ่อยื่นศาล รธน. หลังผู้ตรวจการฯ ตีตกคำร้อง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ระบุข้อความว่า "เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกคำร้อง คำถวายสัตย์ไม่ครบตาม ม.161 ของศรีสุวรรณ ถ้าเช่นนั้นก็ไปเจอกันที่ศาลรัฐธรรมนูญ"
โดยกรณีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินว่า กรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน ในส่วนของคำร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และนายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ร้องในประเด็นเดียวกันว่า หากการที่นายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองนั้น เมื่อผู้ตรวจฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบเป็นเรื่องของการกระทำไม่ใช่บทบัญญัติกฎหมาย จึงไม่ได้เป็นประเด็นว่าข้อความหรือถ้อยคำในการกล่าวถวายสัตย์ฯ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อเป็นการกระทำก็เห็นว่าไม่ใช่การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง จึงมติให้ยุติเรื่องในส่วนของ 2 คำร้องนี้