ข่าวภาคค่ำ

ก.พาณิชย์ เตรียมขายข้าวเหนียวถุง กก.ละ 35 บาท

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมผลิตข้าวสารเหนียวบรรจุถุง ขายให้ประชาชนในราคากิโลกรัมละ 35 บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ว่า ได้ขอให้สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจัดทำข้าวสารเหนียว 10% บรรจุถุงกรมการค้าภายใน ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม จำนวน 200,000-300,000 ถุง เพื่อนำออกขายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน จากปัญหาราคาข้าวเหนียวแพง คาดว่าจะเริ่มวางตลาดได้ใน 2 สัปดาห์

เบื้องต้น กำหนดราคาขายไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท ต่ำกว่าราคาท้องตลาดกิโลกรัมละ 5-10 บาท ซึ่งราคาตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 45-50 บาท จะขายข้าวสารเหนียวถุงขนาด 2 กิโลกรัม ราคา 70 บาท และถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 175 บาท

โดยจะกระจายไปยังพื้นที่ที่คาดว่าผู้บริโภคข้าวเหนียวเดือดร้อน เช่น ภาคเหนือบางส่วน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องนำบัตรไปแสดงเพื่อซื้อข้าวสารเหนียว รวมทั้งขายผ่านห้างค้าปลีกให้แก่ประชาชนทั่วไป ถุงขนาด 2 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 3 ถุง และขนาด 5 กิโลกรัม รายละ 1 ถุง

ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงจะร่วมพิจารณาต้นทุนค่าบรรจุถุง ค่าขนส่ง ค่าพิมพ์ถุง รวมถึงส่วนต่างราคาข้าวเหนียวที่ขายถูกกว่าท้องตลาด เพื่อจัดสรรงบประมาณมาจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาให้ต่อไป