News

สกลนครปิดโรงเรียน 3 แห่ง หนีน้ำท่วม

หลังจากที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเทือกเขาภูพาน เป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ทำให้ลำห้วยต่างๆ ลำน้ำยามที่ผ่านอำเภอวานรนิวาส น้ำเอ่อเข้าท่วม โดยขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนครเขต 3 ได้สั่งปิดโรงเรียนจำนวน 3 แห่งไม่มีกำหนด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำ ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วม หวั่นเด็กนักเรียนจะได้รับอันตราย คือโรงเรียนบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย ,โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ตำบลศรีวิชัย และโรงเรียนบ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ถูกน้ำท่วมจนทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนดังกล่าว เนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าภายในโรงเรียน ท่วมห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่อยู่ชั้น 1 ได้รับความเสียหายบางส่วน เนื่องจากไม่สามารถขนออกมาได้ทัน ประกอบกับกลัวเด็กได้รับอันตราย เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ

นางกิ่งแก้ว โฮมวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนขัวก่ายปิดไม่มีกำหนด เนื่องจากกลัวว่า เด็กจะเป็นอันตราย โดยสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพราะว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่ 27 ในช่วงแรกน้ำยังมีปริมาณน้อย แต่ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ทางโรงเรียนจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกภายในหมู่บ้านให้หยุดเรียนไม่มีกำหนด ถ้าน้ำลดเมื่อไรจึงจะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศในหมู่บ้านอีกครั้ง ว่าให้เด็กมาเรียนได้ตามปกติ