ข่าวภาคค่ำ

มท.กำชับผู้ว่าฯ รับมือสาธารณภัย

รัฐบาลกำชับทุกจังหวัดน้อมนำแนวทางพระราชทานเรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัย และการบริหารจัดการน้ำมาปฏิบัติเพื่อดูแลประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน Video Conference โดยกำชับให้น้อมนำแนวทางพระราชทานเรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ เพื่อให้มีความพร้อม ทั้งการระงับเหตุ การแจ้งเตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ บริหารจัดการน้ำจากอิทธิพลพายุโพดุล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร ตลอดช่วงหน้าแล้งและต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

ด้าน กรมชลประทาน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล ก็สั่งให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมบุคลากรและเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมถึงตรวจสอบระบบให้สามารถรองรับน้ำได้เต็มศักยภาพ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมระบายน้ำให้เหมาะสมต่อไป

ขณะที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็มอบนโยบายให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 งานเร่งด่วน คือ การแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ปัญหาขยะ และการสร้างจิตสำนึกประชาชน พร้อมได้สั่งการเพิ่มเติมให้พัฒนาระบบกระจายน้ำอุปโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชน และภาคการเกษตรด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง