สนามข่าว 7 สี

กยศ.ประกาศพักหนี้ 1 ปี ให้ผู้ถือบัตรคนจน พร้อมลดเบี้ยปรับ-เพิ่มค่าครองชีพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศพักหนี้ 1 ปี ให้แก่ลูกหนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมลดเบี้ยปรับให้กับลูกหนี้ทุกคน และยังเพิ่มค่าครองชีพให้อีกเดือนละ 600 บาท

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. เปิดเผยว่า กยศ.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม โดยลดเบี้ยปรับให้ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว และลดเบี้ยปรับให้ 75% แก่ผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ ปีหน้า
            
นอกจากนี้ยังพักชำระหนี้ 1 ปี ให้แก่ลูกหนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี โดยผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 ส่วนผู้ที่มีงวดชำระหนี้เป็นรายเดือน จะพักชำระหนี้ให้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปจากที่กองทุนฯอนุมัติ โดยระหว่างพักชำระหนี้ จะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งมีลูกหนี้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ประมาณ 335,000 ราย สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ ปีหน้า
              
กยศ.ยังลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ จากอัตรา 12-18% ต่อปี เหลือ 7.5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ แต่งวดที่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ยังคงคิดเบี้ยปรับในอัตราเท่าเดิม
             
นอกจากนี้ กยศ.ยังเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษา อีกเดือนละ 600 บาทต่อคน