News

เรืองไกร ร้องศาล รธน. ปมถวายสัตย์ฯ นายกฯ ผิดร้ายแรง

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ได้ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่าการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 162 เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

โดย นายเรืองไกร กล่าวว่า การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเห็นว่าการถวายสัตย์ฯ ของนายกฯ ไม่ครบถ้วนเข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ และเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนนั้น ถือได้ว่าเป็นการรับรองแล้วว่า การถวายสัตย์ฯ ของนายกฯกระทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการที่นายกฯได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้ จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 162 วรรคหนึ่ง เมื่อนายกฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าวในทั้ง 2 ประเด็น จึงถือเป็น 2 เด้ง ที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินยังไม่อาจกระทำได้ จึงเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสั่งให้นายกฯดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง