News

ภาพเป็นข่าว : นาทีชีวิต! เจ้าหน้าที่ตำรวจทำ CPR ช่วยยื้อชีวิตเด็กน้อยที่หยุดหายใจ

นาทีชีวิตของเด็กน้อย ที่หยุดหายใจ เคราะห์ดีที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างถูกวิธี จนรอดมาได้

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Scottsville Police Department