News

สนามข่าวชวนกิน : The garden dough

ได้เววลาคนข่าวเล่าเรื่องกิน วันนี้จะพาไปกินอาหารประจำชาติอิตาลี พิซซ่า และเป็นพิซซ่าสูตรอิตาเลียนด้วย  พิซซ่าเตาถ่าน แป้งบาง กรอบ แล้วต้องมีอะไรอีก สปาเกตตี เหรนท์ฟราย ไก่ ชีส พูดแล้วหิว ไปกินกันดีกว่า พิซซ่าอบจากเตาถ่านจะอร่อยยังไง ติดตามในสนามข่าวชวนกินFacebook : Napassakorn CH7
Facebook : ชวนกิน
Facebook : the garden dough
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 064-189-8189