News

เพื่อไทยผุดโครงการ รับบริจาคช่วยน้ำท่วม

พรรคเพื่อไทย เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในชื่อโครงการ “เพื่อไทยช่วยไทย รวมใจช่วยน้ำท่วม” โดยสั่งการให้ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยทุกแห่งในประเทศ เปิดเป็นพื้นที่รับบริจาคเพื่อให้ประชาชนที่อยากช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัย ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของจำเป็นได้โดยตรง

โดยภาคอีสานจะใช้ที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง โดยให้ สส.บัลลังก์ อรรณนพพร เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ส่วนภาคเหนือจะใช้ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง โดยให้ สส.จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ซึ่งทั้งสองศูนย์จะเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายความช่วยเหลือจากพี่น้องทั้งประเทศไปยังพื้นที่ภัยพิบัติ

ส่วนที่กรุงเทพมหานครจะใช้ที่ทำการใหญ่พรรคเพื่อไทย เป็นศูนย์กลางรับความช่วยเหลือ และจะกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภัยพิบัติต่อไป โดยพรรคเพื่อไทยขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนสามารถฟันฝ่าวิกฤติอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในขณะนี้