ข่าวภาคค่ำ

เจ้าหน้าที่เริ่มการฟื้นฟู-เยียวยา ชาวบ้านประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เริ่มแผนการฟื้นฟูและเยียวยา ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน