สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารแสดงสินค้าและลานกีฬา จ.กาญจนบุรี / โครงการอาหารกลางวันของเด็กพักนอน จ.ตาก

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบอาคารแสดงสินค้าและลานกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการอาหารกลางวันของเด็กพักนอน จังหวัดตาก จากคุณสมโภชน์ โตรักษา