สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : สวยและทน! ดอกไม้ลูกผสม ดอกปทุมมา กับ ดอกกระเจียว

ไปชมความสวยงามของ ดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ เกิดจากดอกปทุมมา ผสมกับ ดอกกระเจียว ดอกใหญ่ขึ้นและทนต่อสภาพแวดล้อม

ที่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำดอกปทุมมา ผสมกับ ดอกกระเจียว จนได้สายพันธุ์ใหม่

โดยพืชกลุ่มปทุมมา และกระเจียว เป็นพืชที่ชอบน้ำฝน ในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดมาก ประมาณ 38 ชนิด

ทางศูนย์ฯ จึงเลือกลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น มาทำการผสมกัน แล้วคัดเลือกลูกผสมที่ดีที่สุด ใช้เวลากว่า 5 ปี จึงประสบความสำเร็จ ได้ลูกผสมกระเจียวและปทุมมา เช่น พันธุ์เกรทเรน ดอกมีขนาดใหญ่สะดุดตา สีสดใสสวยงาม และเกรทคิง จะมีดอกขนาดใหญ่คล้ายกับดอกกระเจียว ส่วนใบจะมีลักษณะคล้ายใบปทุมมา ลักษณะกลีบประดับส่วนบนมีสีแดงเข้ม กลีบประดับล่างสีเขียว หรือเหลืออมเขียว ขอบกลีบสีแดงเข้ม

จุดเด่น คือ นำมาเป็นไม้ตัดดอก ลูกผสมมีอายุปักแจกันถึง 1-2 สัปดาห์ จากเดิมที่อยู่ได้ 3 วัน

ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่