ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมัน ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่จังหวัดอุดรธานี

ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปเปิดหน่วยตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมัน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน รวมถึงคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล มาให้บริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจังหวัดให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า มีการกำหนดและควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้มีจำนวนที่เหมาะสมทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด