สนามข่าว 7 สี

รพ.การแพทย์แผนไทยฯ ขยายผลิตยา ศุขไสยาศน์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) นำร่องจ่ายยากัญชา ตำรับศุขไสยาศน์แล้ว

เปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ที่เปิดให้บริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เริ่มจ่ายยาศุขไสยาศน์ เป็นตำรับยาที่มีกัญชาผสม มีโรงพยาบาลที่เปิดรักษาการแพทย์แผนไทยรวม 13 แห่ง ที่จะทยอยจ่ายยาตัวนี้

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และระบุถึงสรรพคุณยาตำรับศุขไสยาศน์ เน้นให้นอนหลับดี ช่วยในการเจริญอาหาร แก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ยานี้ช่วยให้กินได้ นอนหลับ เป็นการฟื้นฟูร่างกาย

กลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับยานี้ อาทิ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล เบื้องต้น 13 โรงพยาบาล ได้รับยาโรงพยาบาลละ 150 ซอง และกรมการแพทย์จะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่อง โดยทราบว่าสัปดาห์นี้จะได้ยาศุขไสยาศน์มาเพิ่มอีกกว่า 4,000 ซอง

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับยา จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย และต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นหญิงตั้งครรภ์ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการป่วย และขั้นแรกต้องปรับสภาพโดยการใช้ยาสมุนไพรตัวหลักของโรงพยาบาลก่อน แล้วจึงปรับไปใช้สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ แล้วจะจัดทำทะเบียนประวัติการรักษา ติดตามผลการรักษาทุกราย