7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านชำระหนี้ครบ แต่ถูกเจ้าหนี้ยึดโฉนดที่ดิน จ.ชัยภูมิ

ชาวบ้านในอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รวมตัวร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกเจ้าหนี้เงินกู้ในพื้นที่เอารัดเอาเปรียบ แถมยังถูกยึดโฉนดที่ดินที่เอาไปจำนองไว้ แม้จะชำระหนี้ครบแล้วก็ตาม

ชาวบ้านกว่า 30 คน เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอแก้งคร้อ หลังถูกบริษัทเงินกู้เอกชน 2 แห่ง ที่ไปกู้ยืมเงินมาลงทุน ไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้ ทั้งที่ได้ชำระเงินกู้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบตามที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อชาวบ้านทวงถามบริษัทเงินกู้เอกชน กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้เช่นเดิม

ชาวบ้านบางรายทนไม่ไหว ได้ไปยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาล กระทั่งศาลมีคำสั่งให้คืนโฉนดให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่บริษัทเงินกู้กลับเพิกเฉย ยิ่งทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องมารวมตัวกันร้องเรียนต่อนายอำเภอแก้งคร้อในครั้งนี้

จากกรณีดังกล่าว นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ กล่าวว่า ขณะนี้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ก่อนจะส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาความแนวทางช่วยเหลือต่อไป