News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย ตอนที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณกว่า 10,500,000 บาท นายอำเภอหนองปรือ ทำสัญญาจ้างเอกชน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ให้ก่อสร้างอาคารจำหน่ายของที่ระลึก ถมทรายตลอดจนปรับพื้นที่

นายอำเภอหนองปรือ คนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดกาญจนบุรี หลังก่อสร้างเสร็จจะถ่ายโอนทรัพย์สินนี้ให้ อบต.หนองปรือ ดูแลต่อไป

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์ที่แล้ว พบงานก่อสร้างไม่เรียบร้อย พื้นอาคารเริ่มหลุดร่อนเสียหาย ทั้งที่เพิ่งตรวจรับงานเดือนกรกฎาคม น่าสังเกตว่าโครงการนี้เป็นเพียงแผนงานเริ่มต้นยังต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก ขณะลงพื้นที่ยังพบตำรวจ สภ.หนองปรือ แวะเวียนตรวจดูความเรียบร้อยป้องกันทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย

ติดตามขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้...