7 สีช่วยชาวบ้าน

น้ำประปาบ้านเด่นไม้ซุงขุ่นดำ วอนเร่งแก้ไข จ.ตาก

น้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขุ่นจนเป็นสีดำ ชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาโดยด่วน

ชาวบ้านบ้านเด่นไม้ซุง หมู่ 12 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นำภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่มีสภาพขุ่นดำมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา เพราะชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้ แต่ยังต้องจ่ายค่าน้ำประปาทุกเดือน

ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้ อบต.แม่สลิด ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมชี้แจง สำหรับปัญหาหลัก ๆ มีอยู่ 2 ข้อคือ แหล่งน้ำดิบที่สูบมาจากลำห้วยเพื่อเข้าระบบประปาหมู่บ้านนั้น ปกติน้ำจะใส แต่หากฝนตกน้ำก็จะขุ่นและมีตะกอน ส่วนแหล่งน้ำสำรองซึ่งเป็นบ่อบาดาลที่เก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งก็มีปัญหาตะกอนหินปูน จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำขุ่นได้

ส่วนอีกข้อหนึ่งคือจำนวนผู้ใช้น้ำไม่สัมพันธ์กับระบบประปาหมู่บ้านที่ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี หรือตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งอาจทำให้ระบบในการจ่ายน้ำเกิดปัญหาได้

นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากปัญหาน้ำขุ่นดำแล้ว ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ขยายตัว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย