มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงานบูรพทัศน์ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562

วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมงานบูรพทัศน์ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิฯ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย และให้คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยปีนี้ จัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" มี 2 องก์ รวม 10 ตอน มีเนื้อหาสนุกสนาน หลากรส อาทิ ฉากหนุมานรบนางอังกาศตไล, ฉากกลางทะเล และฉากในกรุงลงกา ซึ่งเล่าถึงทศกัณฐ์ตั้งแต่ได้นางสีดามา และนำไปไว้ในสวนขวัญ นอกจากนี้ ยังมีตัวละครใหม่ อาทิ นกสัมพาที นางผีเสื้อสมุทร และยักษ์ปักหลั่น ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 2562