สนามข่าว 7 สี

ภัยธรรมชาติกระทบการส่งออกข้าวหอมมะลิ - ดันราคาข้าวเหนียวพุ่งต่อ

บางพื้นที่อาจเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมหนัก แต่บางพื้นที่อาจเจอกับปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์แบบนี้อาจทำให้ไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกข้าวหอมมะลิ ขณะเดียวกันอาจทำให้ข้าวเหนียวราคาพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เป็นห่วงภาวะภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาจส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปรับสูงขึ้นอีก รวมทั้งอาจเกิดผลกระทบด้านปริมาณการส่งออก แต่เชื่อว่าข้าวเพื่อการบริโภคจะไม่ขาดแคลน เพราะมีการแยกสัดส่วน หรือกำหนดโควตาที่ชัดเจน

ขณะที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศ 7 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้น 387 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 133 ล้านบาท โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ เช่น เร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานประกอบการ, ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับคืนมาได้ และพักชำระหนี้ รวมทั้งเตรียมอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยพิเศษ 0.415% และสินเชื่อ Smart SME ดอกเบี้ยพิเศษ 0.55% ไว้ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา

ขณะที่ กรมชลประทาน เร่งระดมสูบระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลออกจากพื้นที่ทั้งเขตตัวเมือง และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านรับทราบทุกวัน

ด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะขยายเวลาชำระหนี้ และให้สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และให้สินเชื่อฟื้นฟู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามความจำเป็น รายละไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR -2 หรือ 4.87% ต่อปี กำหนดเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องไปก่อหนี้นอกระบบเพิ่มอีก