News

100 ข่าว เล่าเรื่อง โยนพวงมาลัยแก้บนหนึ่งเดียวในโลก

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แน่นอนว่าหากขอพรแล้วได้สิ่งที่หวังไว้ ก็ต้องมีการแก้บนกัน แต่ที่จะพาไปดูวันนี้ เป็นการแก้บนที่ไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งเดียวในโลกทีเดียว เป็นอย่างไร ไปติดตามใน 100 ข่าว เล่าเรื่อง