News

อนุทิน ยันไม่ใช่ฤทธิ์กัญชา แจงเหตุโยกย้าย ขรก.สาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขว่า เป็นไปตามวาระเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการรวดเร็วเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่อง ไม่เกี่ยวกับประเด็นกัญชาตามที่มีกระแสก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

นายอนุทิน ระบุว่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้เตรียมตัวรับงานในตำแหน่งที่มอบหมาย เช่น นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับมอบหมายให้เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เพื่อทำงานของกระทรวงอีกด้านคือการพัฒนาศักยภาพ อสม.ค่าตอบแทน อสม.ให้ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน งานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทิ้งงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การทำงานของ กรม สบส. ส่วน นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย. ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ในการทำงานในกรมที่มอบหมาย ผมมั่นใจและมองเห็นศักยภาพว่าทั้ง 2 ท่านทำงานต่อได้ทันที

สำหรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัยให้เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยทั้งสองท่านถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงาน