รอบรั้วรอบโลก

พรรคฝ่ายค้านไม่ไว้ใจนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ

พรรคฝ่ายค้านในอังกฤษ ซึ่งนำโดยพรรคแรงงาน แสดงความไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ที่เสนอให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งตามกฎหมายของอังกฤษ ตราไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนในการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่จำนวน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ขณะที่ สมาชิกพรรคฝ่ายค้านยืนกรานว่า พรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคแรงงานและกลุ่ม ส.ส.งูเห่า จากพรรครัฐบาลจะสนับสนุนร่างกฎหมายยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดก็ต่อเมื่อ นายจอห์นสัน ถอนร่างกฎหมายถอนตัวออกจากอียู แบบไม่มีข้อตกลง หรือ โน-ดีล เบรกซิต ออกจากสภาอย่างสมบูรณ์ก่อน

ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านมีขึ้น หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของอังกฤษ ลงมติด้วยคะแนน 328 ต่อ 301 เสียง คว่ำร่างกฎหมายแยกตัวออกจากอียู แบบไม่มีข้อตกลง หรือ โน-ดีล เบรกซิต ตามกรอบเวลากำหนดแยกตัวในวันที่ 31 ตุลาคม และฝ่ายค้านจะผลักดันให้ผู้นำอังกฤษ ขอให้ อียู ขยายเวลาการออกจาก อียู ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม ปี 2563