News

แฟนคลับ"ธนาธร"กร่อยศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องขอปฏิบัติหน้าที่ สส.

ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ชี้ยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง พิจารณาเรื่อง สถานภาพ สส. ต่อในวัน 11 กันายน นี้

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  82 ว่า  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  101 (6) ประกอบมาตรา  98 (3)  หรือไม่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องที่ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง  โดยเร่งด่วน  แล้วเห็นว่า  ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม   จึงให้ยกคำร้องขอ และ

ต่อจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าจะมีการไต่สวนพยานบุคคลโดยจะหมายเรียกพยานบุคคลใดและพยานเอกสารฉบับใดบ้าง  กำหนดนัดอภิปรายต่อในวันพุธที่ 11 กันยายน