News

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจอาคารกรมประชาสัมพันธ์

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ซึ่งตรวจสอบการปรับปรุงก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศกาลนิทรรศการและศิลปกรรม ตามที่ได้รับร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุด สัปดาห์ที่แล้วกลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยพบว่าคนงานกำลังซ่อมแซมชั้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียว ซึ่งใช้งานตั้งแต่ปี 2504 สภาพทรุดโทรม กรมประชาสัมพันธ์ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 18 เมษายน 2561 ให้ปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มอาคาร 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างกว่า 24.6 ล้านบาท เอกชนส่งมอบงานและตรวจรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนั้นมีฝนตกหนักพื้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียวรั่วซึม ทำให้ฝ้าพังเสียหายบางส่วน 

เอกชนคู่สัญญาจึงซ่อมแซมแก้ไข แต่ไม่ได้ผล จึงทำหลังคาคลุม วิธีการนี้ อดีตผู้ว่า สตง.ให้ข้อแนะนำ ควรให้วิศวกรที่จ้างออกแบบโครงการนี้รับรอง ทุกฝ่ายจึงหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปให้รื้อหลังคาออกโดยซ่อมแซมชั้นดาดฟ้าให้สมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง

แม้ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหานี้ แต่อดีตผู้ว่า สตง.ให้ข้อแนะนำ ควรให้เอกชนคู่สัญญารื้อแล้วทำชั้นดาดฟ้าใหม่

ขณะที่เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง. โดยพร้อมนำไปปรับใช้เพื่อให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์

โครงการนี้หากซ่อมแซมปรับปรุงสมบูรณ์เปิดใช้งานได้แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน